Til din opslagstavle: download folder: » Kultur-pjecen

Tove Melson - ( 46 11 56 12 - tm@rudersdal.dk

Sekretær for kulturchefen. Overordnet dagligt ansvar for folkeoplysningsområdets virksomhed (ikke lokaleudlån), rådgivning om og tilskud til foreninger og aftenskoler, Foreningsregisteret, Folkeoplysningsudvalget, lederprisfester m.m.

 

Jane Estrup Udsen - ( 46 11 56 21 - jaes@rudersdal.dk

Tilskudsbehandling og rådgivning om tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, Foreningsregisteret m.m.

 

Konsulenter

 

Bo Eriksen - ( 72 68 56 17 - boe@rudersdal.dk

Fritids- og foreningskonsulent. Rådgivning og sagsbehandling i emner  herunder inden for fritids- og foreningslivet: Frivilligt socialt arbejde, Start- og udviklingspuljen, Elitestøtteordningen, Rudersdal Lederakademi m.m.

 

Sven-Erik Lauridsen - ( 46 11 56 22 / 72 68 56 22 - sel@rudersdal.dk

Idræts- og motionskonsulent. Rådgivning og sagsbehandling i emner inden for fritids-, idræts- og foreningslivet herunder diverse sundhedsfremmende projekter, Foreningsplatformen m.m.

 

Anette Schjødt Thorsen - ( 46 11 56 20 / 46 11 44 17 / 72 68 44 17 - anst@rudersdal.dk

Skolefritidskonsulent. Rådgiver og projektudvikler med fokus på at skabe et godt samarbejde mellem Skolefritidsklubberne (SFK) og forenings-, kultur- og fritidslivet.