Rudersdal Kommune: www.rudersdal.dk 
Rudersdal WEBBY: www.rudersdal.webby.dk - Informationer om butikker, virksomheder, foreninger, kultur & fritid.
Rundforbi Tennishal: www.tennishallen.dk

KAI (Københavns Amts Idrætssammenslutninger)
Danmarks Idræts Forbund
D.G.I. (Danske Gymnastik- og Idræsforeninger)

Strönhult - Holte Idrætsforenings atletikafdelings træningscenter i Skåne