Tillykke med gennemførslen af et flot kommunalvalg! Her i DIF oplevede vi stor interesse for at debattere rammerne for den lokale idræt. Bare angående kommuneundersøgelsen har vi sporet over 250 artikler og debatindlæg! I har lagt et virkelig flot stykke arbejde i at sætte idræt på dagsordenen, og udfordre politikerne på resultaterne i kommuneundersøgelsen.

 

Valget og (næsten alle) konstitueringsmøder er overstået. Derfor har jeg skrevet et par forslag til fortsat lokalpolitisk arbejde, som måske kan tjene som inspiration for jeres dialog med de nyvalgte kommunalpolitikere (NB: listen er ikke udtømmende). Læs også en ny artikel i Idrætsliv, som netop omhandler arbejdet med de nyvalgte politikere.

  • Vær helt skarpe på hvad I vil, og forbered konkrete politiske forslag.
  • Saml de vigtige lokale interessenter (store foreninger, medlemmer af Folkeoplysningsudvalget mfl.) om jeres konkrete forslag.
  • Saml op på hvad de nyvalgte kommunalpolitikere muligvis har lovet under valgkampen.
  • Hold møder med relevante udvalgsformænd og andre centrale politikere i byrådet
  • Være helt skarpe men konstruktive i dialogen med politikerne.
  • Planlæg det opfølgende arbejde med nye politiske tiltag og hold jer til i den fortsatte proces.

 

Se også to opslag på DIF’s Facebook-side med konkrete råd til nye politikeres arbejde for idrætsfaciliteter og bevægelse i skolen. Måske det kan inspirere jer eller jeres nye byrådsmedlemmer. Del gerne.  

 

Jeg vender snart tilbage med regionale invitationer til de fire valg- og netværksmøder i januar og februar. Husk at reservere dato og tidspunkt. På møderne kan vi blandet drøfte, hvordan DIF i 2021 kan understøtte jeres arbejde endnu bedre.

 

·        Region Sjælland

Hvornår: Onsdag den 24. januar 2018 kl. 17.00-20.30

Hvor: Scandic Ringsted

 

·        Region Hovedstaden (samt repræsentantskabsmøde for IRH)

Hvornår: Mandag den 26. februar 2018 kl. 17.00-20.30

Hvor: Idrættens Hus, Brøndby

 

·        Region Midtjylland + region Syddanmark

Hvornår: Mandag den 22. januar 2018 kl. 17.30-20.30

Hvor: Scandic Vejle

 

·        Region Nordjylland

Hvornår: Mandag den 29. januar 2018 kl. 17.00-20.00

Hvor: SIFA, Nordkraft

 

Venlig hilsen

Lasse Bak Lyck
Public affairs-konsulent

WWW.DIF.DK

lly@dif.dk

T 43 26 20 57

M 24 90 41 26