Inspiration til byggeri af idrætsfaciliteter for børn og unge i Rudersdal Kommune 13. juli 2009
Kvalitetsreformen har sat fokus på fornyelse og udvikling af kvaliteten af store dele af den offentlige sektor, Som led i kvalitetsreformen har regeringen afsat en kvalitetsfond på 22. mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale anlægsinvesteringer i daginstitutioner, folkeskoler og idrætsfaciliteter til børn og unge. Rudersdal Idrætsråd finder ... » http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=85