Til bestyrelsen for medlemsforening i Rudersdal Idrætsråd
 
 
                                                                                                             Birkerød, den 19. april 2017.
Kontingentopkrævning 2017 Rudersdal Idrætsråd
 
På årsmødet 2017 er kontingentet fastsat til kr. 400,- for foreninger med under 100 medlemmer og til kr. 600,- for foreninger med over 100 medlemmer.
 
Vi skal derfor bede om, at Jeres forening indbetaler kontingentet til Rudersdal Idrætsråds konto
 
Danske Bank:   Reg. nr 1551 kontonr. 10 20 08 73
Husk at angive foreningens navn!
 
 Vi imødeser Jeres indbetaling senest den 01. juni  2017

Skulle du mod forventning IKKE have modtaget opkrævning pr. mail bedes du kontakte 
kasserer, Erik Olsen, mail: bheolsen@gmail.com 
 
 
Med venlig hilsen
Rudersdal Idrætsråd
 
 
Erik Olsen, kaserer & Lars Engelberth, formand