Årets idrætsleder 2008 31. marts 2008
Kære Formand Igen i år skal der uddeles en idrætslederpris til en leder inden for det frivillige idrætsarbejde. Prisen uddeles som en anerkendelse og påskønnelse af det store frivillige lederarbejde, der udføres i de mange idrætsklubber i kommunen til gavn for børn og unge. Rudersdal Idrætsråd skal derfor bede Foreningen om at...» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=41


Anmodning om indstilling til modtager af Rudersdal Kommunes idrætslederpris for 2008 31. marts 2008
Kære Formand Igen i år ønsker Rudersdal Kommune at hædre idrætsudøvere for deres resultater. Det drejer sig om: Personer under 18 år , der har opnået et eller flere af følgende resultater: Landsdels- eller regionsmesterskaber, danmarksmesterskaber, nordiske mesterskaber, europamesterskaber og verdensmesterskaber såvel individuelt so...» http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=40 
Ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 11. marts 2008 kl. 19.00 på Birkerød Idrætscenter. 9. marts 2008
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning inkl. handlingsplan for det kommende år 3. Godkendelse af årsrapport samt meddelelse af decharge 4. Indkomne forslag 5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 6. Valg af bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og tre bestyrelsesmedlemmer i ulige år 7. Valg af 2 bestyrel... » http://www.rudersdal-idr.dk/redir/?id=39