Birkerød, den 10. februar 2012

Indkaldelse til ordinært Repræsentantskabsmøde 2012 i Rudersdal Idrætsråd

I henhold til vedtægterne for Rudersdal Idrætsråd indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Mandag den 12. marts 2012 kl. 19.00
       

i Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød.

Alle medlemsforeninger kan deltage med to repræsentanter. Medlemsforeningernes repræsentanter samt Idrætsrådets bestyrelsesmedlemmer har hver én stemme på repræsentantskabsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

I forbindelse med repræsentantskabsmødet serveres en let buffet og af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig til Jørn P. Madsen på e - mail: jorn.p.madsen@post.cybercity.dk. Helst inden den 8. marts 2012.

     
Med venlig hilsen

Rudersdal Idrætsråd

bestyrelsen v/ Jørn P. Madsen
            

Bilag:        Dagsorden
                Årsregnskab med revisorpåtegning og underskrift